Canyelles

Renaturalització d’un abocador a la Vall de Can Masdeu

Publiquem un comunicat que ens ha fet arribar l’assemblea de la Vall de Can Masdeu

Tasques de renaturalització de l’abocador.

Comunicat paisatgístic naturalització abocador a la Vall de Can Masdeu

L’Assemblea de la Vall de Can Masdeu ha renaturalitzat un antic abocador situat al tram central de la vall. L’abocador es va generar a partir de les obres d’ampliació de l’antiga leproseria al voltant de l’any 1950, a càrrec de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La tasca de renaturalització s’ha dut a terme des de dos projectes de la vall: Regenerades i la comunitat. I s’emmarca dins la campanya “Collserola sense abocadors”, una resposta veïnal de Nou Barris a la inacció institucional. La campanya interpel·la al Consorci del Parc Natural de Collserola i a l’Ajuntament de Barcelona, així com a les empreses privades que històricament han contribuït a la degradació del parc. I proposa que siguin les veïnes les que decideixin què fer amb aquests espais públics.

Davant la inacció institucional de les darreres dècades, en aquest cas concret s’ha decidit actuar des de l’autoorganització i determinació comunitària, aconseguint així transformar un abocador en un espai verd integrat en el paisatge. És a dir, s’ha restaurat l’ecosistema, fomentant la biodiversitat i creant un entorn més saludable.

Esperem que aquesta iniciativa serveixi d’inspiració a grups i institucions per adoptar programes proactius i sostenibles en la gestió d’espais degradats. I s’emplaça a les autoritats corresponents a que es facin càrrec de la resta d’abocadors que segueixen encara avui dia formant part del paisatge del Parc Natural de Collserola.

Barcelona, juny del 2024

Elena Albareda Fernández, arquitecta, número col·legiada 79643-3

Comunicat elaborat per Elena Albareda Fernández, arquitecta i màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient, junt amb les entitats sotasignants.

Elena Albareda és sòcia fundadora de la cooperativa d’arquitectura, urbanisme i paisatge Cíclica, on coordina projectes que integren la transformació del metabolisme social amb l’ecologia del paisatge, el disseny urbà i la planificació estratègica urbana i territorial sostenible per fer front als reptes del canvi climàtic amb models urbans resilients des de l’òptica ecològica i l’equitat social.

Combina la pràctica professional amb la recerca i la docència a l’Escola d’Arquitectura del Vallès com a professora del Departament d’Urbanisme, territori i Paisatge de la UPC i amb col·laboracions amb diverses universitats internacionals. Els projectes i recerca que desenvolupa han estat publicats per diversos mitjans i ha obtingut, entre d’altres, el premi Bauwelt 2017 i el Premi Europeu d’Espai Públic Urbà 2016 del CCCB.

Aquest comunicat té com a objectiu donar suport des d’una valoració paisatgística i ambiental professional de la gestió de l’antic abocador que existia a la vall i de les accions de millora de la seva integració paisatgística amb l’entorn realitzades per la comunitat local de l’Assemblea de la Vall de Can Masdeu.

Entitats signants:

Amb la teva aportació fem realitat noubarris.org
Back to top button