Nou Barris

7.000 famílies de Nou Barris exigeixen més recursos educatius

Les AFAs de 21 escoles del districte, representants de més de 7.000 famílies, han enviat un escrit al Consorci d’Educació per exigir més recursos i més personal davant el creixement exponencial d’alumnes amb necessitats especials que hi ha hagut en els darrers anys.

En el mateix escrit han sol·licitat una reunió urgent amb la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, Mercè Massa Rincón, per abordar la situació crítica que ja fa temps que detecten.

Institut Escola Trinitat Nova.

La notícia ha sortit a molts mitjans de comunicació, però la gerent del Consorci d’Educació encara no ha respost a l’escrit ni ha proposat cap data per fer la reunió demandada.

En l’escrit, la Coordinadora d’AFAs de Nou Barris informa que les places reservades per alumnes amb necessitats educatives especials per a I3 el curs vinent a les escoles públiques del districte està entre el 38% i el 55 %, mentre la mitjana a la ciutat està per sota del 20%.

Les 21 AFAs signants de l’escrit defensen que cal abaixar les ràtios i incrementar els professionals docents i de suport per atendre els infants segons les seves necessitats. Cada cop hi ha més necessitats i no hi ha prou mitjans per atendre-les i això implica que tot l’alumnat es veu afectat i que monitores i mestres han d’assumir l’atenció que hauria de fer una especialista.

Les representants de les 7.000 famílies implicades recorden també que els estudis fets demostren que el codi postal determina el desenvolupament personal. En el cas de Nou Barris hi ha infants que han viscut un desnonament, o viuen en pisos compartits, o no poden gaudir d’extraescolars, etc. Aquests factors acaben influint en la seva trajectòria escolar i vital.

Tot seguit reproduïm l’escrit enviat al Consorci:

Més recursos per a l’escola inclusiva

A l’atenció de la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, la senyora Mercè Massa Rincón

El següent text té els objectius de:

– Fer arribar al Consorci d’Educació la preocupació d’algunes AFA de centres educatius de Nou Barris per la manca de recursos que pateixen les escoles i instituts i fer així realitat l’escola inclusiva en compliment del DECRET 150/2017, de 17 d’octubre (de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu),

– Informar que som AFA de Nou Barris amb una preocupació compartida, i que les sotasignants representem a més de 7000 famílies,

– Demanar una reunió per abordar l’especificitat del districte de Nou Barris, que com sabeu té uns indicadors socioeconòmics plens de vulnerabilitats, iniquitats i dificultats.

Algunes premisses inicials per evitar males interpretacions:

Sabem que a les aules hi ha unes grans diversitats. Diversitats socials, econòmiques, culturals, cognitives i emocionals, que no sempre són fàcils de gestionar. Sabem que algunes d’aquestes diversitats generen desigualtats, algunes d’elles difícils de gestionar per les mestres. Partim de la premissa que la convivència en la diversitat és educativa i afavoreix que els infants creixin d’una manera més enriquidora, integradora, equitativa i global.

Valorem la gran feina que fan les mestres de la nostra escola. Considerem que són grans professionals que cada dia donen el millor que tenen perquè cadascun dels infants aprenguin el màxim possible dins de les seves possibilitats i necessitats.

Estem a favor de l’escola inclusiva. No la qüestionem, però CONSIDEREM que les necessitats educatives augmenten, però el número de professionals a l’escola no. Es creen les SIEI, però no es doten de recursos que permetin atendre a tothom. Es creen aules d’acollida, però no amb prou hores de mestres. Existeixen els EAP, CSMIJ o CDIAP, però estan saturats, i no donen a l’abast amb tots els casos. Les necessitats augmenten, però no hi ha prou hores de vetlladores ni de tècniques de suport. I que des de fa un temps ençà, els casos d’infants amb necessitats educatives significatives que poden ser disruptius a l’aula o d’infants amb necessitats educatives “molt” especials són cada cop més nombrosos, i els recursos humans a les escoles no augmenten en la mateixa proporció.

I és per això que DEMANEM que:

– L’escola inclusiva es faci amb els recursos humans necessaris per poder portar a terme les diferents mesures d’atenció a la diversitat,

– Hi hagi més mestres, tècniques d’educació, psicopedagogues, infermeres, vetlladores, entre d’altres per poder fer realitat l’escola inclusiva,

– Hi hagi més professionals de l’educació que puguin atendre a tots els infants segons les seves necessitats, perquè n’hi ha moltes tal com ja s’indica al web del Departament d’Educació:

– NESE derivades de discapacitat intel·lectual

– NESE derivades de discapacitat física

– NESE derivades de pluridiscapacitat

– NESE derivades de trastorns de l’espectre de l’autisme

– NESE derivades de trastorn greu de conducta

– NESE derivades de trastorn mental

– NESE derivades de trastorns de l’aprenentatge i la comunicació

– NESE derivades de situació de malaltia

– NESE derivades de desavantatge educatiu

És per tot això que, com a representants de les famílies de les AFA sotasignants, DEMANEM MÉS PROFESSIONALS per a l’escola.

La realitat de la nostra escola (i de moltes altres) fa que cada dia sigui més difícil la feina de mestra, perquè cada dia hi ha més responsabilitats i necessitats per atendre, i ni s’augmenta el número de mestres ni es redueixen les ràtios, ans al contrari, s’augmenta el número d’alumnes constantment.

Les diversitats i les necessitats són cada cop més i majors. I això fa que es generin situacions de molt difícil gestió que distorsiona el desenvolupament tranquil de les sessions de classe. I això ens amoïna a les famílies. Hi ha grups on es produeixen situacions de disrupció que no permeten fer classe, de tensió que fa que hi hagi infants que comencin a patir emocionalment i estiguin somatitzant les angoixes i no vulguin anar a l’escola, i on les desigualtats cognitives són tan grans que la gestió de l’aula i l’aplicació de les mesures de suport es fa pràcticament impossible.

Actualment, és impossible poder aplicar el DUA i desenvolupar una vertadera escola inclusiva. Valorem molt la feina de cadascuna de les professionals de l’escola, però no són suficients.

NECESSITEM, més professionals que puguin abordar les necessitats, les desigualtats i les diversitats, i que puguin gestionar amb garanties d’èxit el desenvolupament de l’escola inclusiva.

EXIGIM, més professionals de l’educació per als centres educatius de Nou Barris en particular, i per l’escola pública en general.

L’EDUCACIÓ NO ÉS UNA DESPESA. ÉS UNA INVERSIÓ. Si aspirem a millorar els resultats de PISA i de PIRLS, cal inversió. Si volem reduir les desigualtats, cal inversió. I això implica més professionals i unes ràtios menors.

Per tots els motius exposats, sol·licitem una reunió amb la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, la senyora Mercè Massa Rincón, per poder compartir les nostres preocupacions en el context del districte de Nou Barris.

Coordinadora d’AFA de Nou Barris

AFAs dels centres educatius que signen aquest text:

1. AFA CEE Sant Joan de la Creu

2. AFA EBM Trinitat Nova

3. AFA escola Àgora Barcelona

4. AFA escola El Turó

5. AFA escola Marinada

6. AFA escola Mercè Rodoreda

7. AFA escola Palma de Mallorca

8. AFA escola Santiago Rusiñol

9. AFA escola Tibidabo

10. AFA escola Timbaler del Bruc

11. AFA escola Víctor Català

12. AFA institut Barcelona-Congrés

13. AFA Institut Escola Ciutat Comtal

14. AFA institut-escola El Molí

15. AFA institut-escola Trinitat Nova

16. AMPA escola Calderón de la Barca

17. AMPA escola Splai

18. AMPA institut-escola Antaviana

19. APA escola Elisenda de Montcada

20. APA escola Tomás Moro

21. APA institut Flors i Calcat

Amb la teva aportació fem realitat noubarris.org

Articles relacionats

Back to top button