Prosperitat

La cotorra i la ceiba

Flors de la ceiba tirades a terra per l’acció de les cotorres

A l’esquerra del Casal de la Gent Gran de Prosperitat creixen uns arbres, Ceiba speciosa, origininaris de l’Amèrica Central i del Nord de Sud-Amèrica.

Fa dies que estan en plena floració, bonica i quantiosa.

Veureu una continuada caiguda de les flors, aquesta no és natural. Si en recolliu alguna, observareu que tenen a la base unes mossegades. Les mossegades i la posterior caiguda son produïdes per l’activitat frenètica de les cotorres.

Aquesta au, invasora, és un perill per a les aus autòctones, destrossa l’arbrat per confeccionar voluminosos i pesats nius que suposen un risc afegit de trencament als arbres on s’instal.len, preferentment palmeres, ocasionen una important contaminació acústica i son portadores i transmissores d’enfermetats.

Ja seria hora de planificar un seriós control de la seva proliferació exponencial.

A la base de les flors es poden apreciar les mossegades de les cotorres
Les flors que encara queden a l’arbre

Amb la teva aportació fem realitat noubarris.org

Articles relacionats

Back to top button