Porta

Paraula, acció i comunitat: trobada de lluites i barris a Porta

Debat sobre el passat, el present i el futur de les lluites a Nou Barris.

El divendres 3 de novembre es va fer la 2a Trobada de Suport Mutu de Nou Barris i encara dura la ressaca emocional. Aquesta trobada va ser organitzada per la Xarxa de Suport Mutu de Porta, Dones Portenyes i el Sindicat d’Habitatge de Nou Barris, espais on les veïnes s’organitzen per suplir les necessitats d’alimentació i habitatge del nostre territori, a més de reivindicar i lluitar per unes condicions de vida dignes. Cal destacar també que el Sindicat d’Habitatge va aprofitar la jornada per celebrar el seu tercer aniversari, posant en valor aquests tres anys durant els quals hi ha hagut un procés d’organització i lluita veïnal molt important.

L’organització vol “agrair de tot cor la participació de les entitats, lluites, talleristes, artistes i artesanes que van estar presents a la fira de la tarda, acompanyades de fort vent. També a totes les artistes que van punxar durant la jornada, de forma solidària. I també la col·laboració de l’Ateneu La Bòbila, espai on es va celebrar la trobada”.

La jornada va començar amb una mostra d’entitats i artesanes del barri, després hi va haver tallers de manualitats, una gimcana infantil a càrrec del Sindicat d’Habitatge i un debat sobre les lluites col·lectives dels barris. I per acabar, ja al vespre, punxadiscos del territori van encarregar-se de “fer moure l’esquelet a tot el personal a ritme de tecno”.

Debat i propostes de coordinació

El debat de la tarda va ser tot un èxit, el tema va ser ‘Passat, present i futur de les lluites a Nou Barris’. Gairebé seixanta persones de més de disset col·lectius de Nou Barris (i voltants) van reflexionar sobre la necessitat d’estar organitzades i connectades per avançar cap a lluites compartides.

L’objectiu del debat va ser teixir vincles entre les diferents entitats i lluites de Nou Barris, fer visible la lluita i l’organització de cadascuna per, finalment, crear un espai de reflexió col·lectiu on es van promoure espais i accions d’unió i solidaritat per millorar la vida als barris.

Es va reflexionar breument sobre la història que ha configurat Nou Barris. La idea principal que es va extreure d’aquesta introducció històrica és que les dinàmiques de la població a Nou Barris continuen funcionant sobre una lògica ultralocal, és a dir, el barri com entitat independent i allunyada de la ciutat, que continua acollint a la població migrada i que recull una gran quantitat de problemàtiques socials; però que, alhora, es manté i es regenera un teixit social organitzat que ha estat motor de moltes millores del districte i que, amb més o menys intensitat, té la voluntat de continuar teixint vincles per promoure lluites compartides.

Cal destacar que tots els col·lectius que van participar en el debat van emfatitzar una idea clara: la importància de l’autoorganització col·lectiva. Es destaquen dues reflexions importants:

En primer lloc, la necessitat de trobada entre col·lectius i poder establir debats, xarxes i llaços estables entre les interessades en lluitar de manera conjunta, cadascuna amb els seus interessos particulars, abordant de forma coordinada problemes que, d’una manera o una altra, tothom comparteix.

En segon lloc, la importància de compartir idees i eines específiques per treballar en cada nucli: estratègies de participació, comunicació, agitació, de relació amb la diversitat, amb l’administració, etc.

Nova trobada l’1 de desembre

Les organitzadores fan una crida a continuar connectades a aquest debat i a formar part activa de la construcció d’un espai de trobada de lluites de Nou Barris. En aquest sentit, tornen a fer una convocatòria pel dia 1 de desembre, durant la tarda, per abordar les reflexions i propostes que es deriven del primer debat. Per assistir-hi podeu enviar un correu a alguna de les següents adreces electròniques: habitatge9b@gmail.com, xarxadesuport.porta@gmail.com o donesportenyes@gmail.com.

Tal com va dir Vilma Rocío Almendra Quinguanás, activista del poble Nasa, a Colombia: “La palabra sin acción es vacía, la acción sin palabra es ciega. La acción y la palabra fuera del espíritu de la comunidad es muerte”.

Diferents moments de la mostra d’entitats i artesanes.
Amb la teva aportació fem realitat noubarris.org

Articles relacionats

Back to top button