Can PegueraTuró de la Peira

El Quiosc de la Memòria de Can Peguera i el Turó de la Peira

El Quiosc de la Memòria és un punt de trobada al voltant de la memòria, un espai per recollir i compartir la memòria col·lectiva dels barris. És un espai de participació i empoderament del veïnat del barri on les veïnes es converteixen en autores, comissàries i reporteres de la memòria, documentant el passat, però també allò que està passant avui als barris. També és una xarxa social presencial que fomenta la convivència, la conversa i la complicitat entre les veïnes dels barris.

L’any 2022, en el marc del Pla de Barris del Turó de la Peira i Can Peguera, es van fer dues sessions de treball comunitari amb les principals entitats dels barris vinculades amb la gent gran i la memòria històrica. D’aquestes sessions en va sortir l’encàrrec de definir, dissenyar i executar un projecte per recuperar la memòria històrica als dos barris de manera plural i democràtica. El projecte es va encarregar a la cooperativa La Taula. Després de diverses sessions de treball comunitari, el resultat és el Quiosc de la Memòria.

El projecte proposa activar un exercici de memòria col·lectiva i recollir-la en dues dimensions: la presencial, amb un quiosc itinerant, i la virtual, amb un lloc web. El Quiosc itinerant és un dispositiu mòbil per apropar la memòria dels barris als barris i el Quiosc digital és un lloc web per fer difusió del projecte i conservar les publicacions generades.

Les activitats que s’han fet al Quiosc de la Memòria han sigut tallers comunitaris d’autoedició de diferents modalitats i formats per recollir la memòria: tallers de creació de postals a partir de fotografies antigues i records, tallers d’elaboració de publicacions en grups i tallers intergeneracionals per cocrear publicacions. Per facilitar la dinamització dels tallers autònoms, s’han fet tres guies diferents per cada tipus de taller que s’ofereix des del Quiosc: una guia del taller grupal, una guia del taller en tàndem i una guia del taller de postal-foto.

A partir dels diversos tallers participatius s’han creat postals que vinculen fotografies antigues i records del veïnat amb zones dels barris. Cada postal té un punt de color que identifica la zona del mapa a la que correspon. Aquí podeu consultar les postals.

Les línies de treball potencial que s’han detectat són: una línia comunitària i intercultural, on el projecte ha demostrat la capacitat de teixir vincles entre persones del veïnat, convertint-se en un punt de trobada des d’on relacionar-se i connectar-se, potenciant la convivència i la vinculació i sentit de pertinença al barri; una línia pedagògica, on la bona acollida de la iniciativa als centres educatius i els vincles que s’han generat entre les persones grans i l’alumnat, conviden a explorar opcions per integrar el projecte a les escoles i instituts; una línia de memòria, on el projecte ha demostrat ser una eina útil per recollir, recuperar i compartir la memòria dels barris d’una manera plural i democràtica; i una línia de comunicació, on el projecte també ha mostrat la seva potencialitat en l’àmbit de la comunicació, ja que permet generar una gran varietat de continguts comunicatius per a les xarxes socials.

Durant l’any 2023 s’han fet tallers en diferents formats: taller en tàndem entre el Casal La Cosa Nostra i el Centre Obert Tronada, taller de postals fotos al Casal La Cosa Nostra, taller grupal Casal de la Gent Gran del Turó de la Peira, taller en tàndem entre l’Escola El Turó i l’Escola de Salut, taller en tàndem entre l’Escola Calderón i el Casal de Gent Gran del Turó de la Peira, taller en tàndem entre el Centre Especial Josep Pla i el Casal de la Gent Gran de Can Peguera i taller autònom al Casal de Gent Gran del Turó de la Peira. El Quiosc itinerant ha passat pel Turó de la Peira, el Casal La Cosa Nostra, Can Basté, el Casal de Gent Gran del Turó de la Peira, l’escola el Turó i l’Espai Jove les Basses.

Durant el 2024 s’estan duent a terme accions que treballen per la consolidació del projecte als barris del Turó de la Peira i Can Peguera i la seva sostenibilitat autònoma: es dona suport en la gestió i coordinació dels tallers així com també en el tractament de les publicacions durant i després dels tallers; el Quiosc itinerant passarà per la biblioteca de Nou Barris i pel Casal de Gent Gran de Can Peguera; i s’oferirà una formació específica a aquelles persones que vulguin fer de talleristes/dinamitzadores dels tallers del Quiosc de manera autònoma.

Amb la teva aportació fem realitat noubarris.org

Articles relacionats

Back to top button